NAZIV PREDUZEĆA
„DES“ društvo sa ograničenom odgovornošću, za profesionalnu rehabilitaciju, osposobljavanje za rad i zapošljavanje invalida, Novi Sad
SKRAĆENI NAZIV
„DES“ d.o.o., Novi Sad
ULICA U BROJ
Bogdana Garabantina br. 3, Novi Sad

TELEFONI

DES DOO
Tel: 021/522-894
Fax: 021/527-995

METAL
Tel: 021/421-133
Fax: 021/528-018

REKLAM
Tel: 021/521-633
Fax: 021/521-478

ENTERIJER
Tel: 021/400-820
Fax: 021/402-607

TEKSTIL
Tel: 021/520-533
Fax: 021/520-484

KOMERCIJALA
Tel: 021/531-173
Fax: 021/451-054
FINANSIJE
Tel: 021/526-169
Fax: 021/527-477

PRODAJE I MARKETING
Tel:063/115-9512

EMAIL

DES DOO
desdir@neobee.net
direktor@des.co.rs

METAL
metal@des.co.rs

REKLAM
reklam@des.co.rs

ENTERIJER
enterijer@des.co.rs

TEKSTIL
tekstil@des.co.rs

KOMERCIJALA
nabavka@des.co.rs
komercijala@des.co.rs

FINANSIJE
knjigovodstvo@des.co.rs
finansije@des.co.rs

PRODAJE I MARKETING
prodaja@des.co.rs

ŠIFRA PREDUZEĆA
8899
MATIČNI BROJ
08066205
101642135
TEKUĆI RAČUN
325-9500700031707-37