ZAŠTO RADITI SA NAMA  u skladu sa Novim Zakonom o javnim nabavkam ( Sl.gl.R.Srbije 124/2012.) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i  zapošljavanju Osoba sa invaliditetom

 Poštovani,

 “DES”DOO Novi Sad je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju, radno osoposobljavanje i zapošljavanje Osoba sa invaliditetom.

Osnovano je davne 1948.godine. Jedno je od najuspešnijih u Srbiji i jedino sa sertifikatom za primenu menadžmenta kvaliteta u skladu sa zahtevima standarda ISO-9001 i ISO-14001.

Danas je “DES”organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću i u potpunosti je u državnom vlasništvu. Upošljava 190 radnika od čega 100 invalida.

Novim Zakonom o javnim nabavkama koji se primenjuje od 01.04.2013.godine, zakonodavac je članom 8. ( rezervisana javna nabavka ) dao mogućnost sprovodjenja rezervisane javne nabavke samo od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI čime se mogućnost sprovodjenja pregovaračkog postupka zamenjuje rezervisanom javnom nabavkom.

Obzirom na širok asortiman proizvoda “DES”-a smatramo da je u Vašem interesu odnosno u interesu privrednog društva ili institucije da ostvarite poslovnu saradnju sa nama u skladu sa zakonskim mogućnostima. Razloga je više, pre svega zbog brzine, efikasnosti, manjih troškova,velikih ušteda….

Takodje, koristimo priliku da Vas informišemo da je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji zapošljavanju Osoba sa invaliditetom predvidjen kvotni sistem zapošljavanja OSI i obavezujući za sve privredne subjekte, odnosno poslodavce, bez obzira na oblik vlasništva, kao i državne institucije da ga sprovode ( čl.24 ).

Poslodavac koji ne zapošljava OSI u skladu sa članom 24. ovog zakona, svoju zakonsku obavezu na mesečnom nivou, može izvršiti uplatom penala za svakog OSI  koji nema zaposlenu, u iznosu od 50% od prosečne zarade u Republici Srbiji po poslednje objavljenom podatku.

Poslodavac takodje u skladu sa zakonom, može izvršiti obavezu zapošljavanja OSI  i izvršenjem finansijske obaveze iz različitih ugovora sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI u iznosu od 20 prosečnih zarada u Republici Srbiji prema podatku važećem u momentu zaključenja ugovora. Time se oslobadja obaveze  zapošljavanja jedne OSI za narednih 12 meseci. To znači da poslodavac ukoliko se odluči da svoju obavezu zapošljavanja OSI izmiri kupovinom dobara ili usluga po tržišnim cenama od preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI  a ne mesečnom uplatom penala, ostvaruje uštedu od cca 36%

Predlažemo da se upoznate sa navedenom zakonskom regulativom i smatramo da će te se i sami uveriti u višestruki interes saradnje sa našim preduzećem.